Kivonat a Nemzeti Akciótervből

 

 

Végrehajtási szabályok és ütemterv – kivonat az akcióterv 13. fejezetéből

 

1. Minden vadászatra jogosultnak hosszú távú, több éves tervet kell készítenie és a vadászati hatóságnak jóváhagyásra benyújtania arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedésekkel éri el a 2025. február 28-ig a legfeljebb 0,5 vaddisznó/km2 (0,5 vaddisznó/100 hektár) állománysűrűséget. A feladat végrehajtása során a vadászatra jogosult kérheti a tájegységi fővadászok segítségét.

Felelős: minden vadászatra jogosult

Határidő: 2021. március 31.

2. Minden vadászatra jogosultnak – a szigorúan korlátozott területbe tartozók kivételével - éves tervet kell készítenie a 2021/2022-es és azt követő vadászati évekre, hogy miként tesz eleget az ASP Mentesítési Terv diagnosztikai kilövésekre vonatkozó előírásokban foglaltaknak és hogyan teljesíti minden korcsoportban az állategészségügyi hatóság által előírt, a 2019/2020. vadászati év (bázisév) alapján kiszámított 150 %-os irányszámot (diagnosztikai kilövés). A tervet jóváhagyásra ebben az esetben is meg kell küldeni a vadászati hatóságnak. A feladat végrehajtása során a vadászatra jogosult kérheti a tájegységi fővadászok segítségét.

Felelős: minden vadászatra jogosult

Határidő: minden évben március 15, első alkalommal 2021. március 31.

 

3. Minden területi vadászati hatóságnak írásban közölnie kell a vadászatra jogosultakkal, hogy milyen adatokat és milyen formátumban vár el a hosszú távú, illetve az éves tervezéssel kapcsolatban, annak érdekében, hogy megyei szinten egységes tervek készüljenek.

Felelős: minden területi (megyei) vadászati hatóság

Határidő: 2021. február 28., módosítás esetén az adott év január 31.

 

4. Minden területi vadászati hatóságnak a vadászatra jogosultak által benyújtott terveket jóvá kell hagynia.

Felelős: minden területi (megyei) vadászati hatóság

Határidő: minden évben április 30.

 

5. Minden területi vadászati hatóságnak ellenőriznie kell, hogy az előző vadászati évben a vadászatra jogosultnak sikerült-e teljesítenie az adott vadászati évre vonatkozó, a hosszú távú tervben foglalt irányszámokat. Abban az esetben, ha a teljesítés elmaradt a tervtől, akkor a vadászatra jogosultat kötelezni kell a hosszú távú terv módosítására olyan módon, hogy a ciklus végére elérhető legyen a legfeljebb 0,5 vaddisznó/km2 (0,5 vaddisznó/100 hektár) állománysűrűség.

Felelős: minden területi (megyei) vadászati hatóság

Határidő: minden évben április 30.

 

6. Az Országos Járványvédelmi Központnak (OJK) tanácsadói hálózatot kell létrehoznia az állategészségügyi szempontok figyelembevételével, abból a célból, hogy a vadászatra jogosultaknak a vaddisznó állomány csökkentését célzó tevékenységét elősegítsék.

Felelős: OJK

Határidő: 2021. március 31.

 

7. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár (OVA) üzemeltetőjének részletes javaslatot kell tennie azokra a módszerekre, amelyekkel a vaddisznó állomány becslés pontosságát számottevően növelni lehet.

Felelős: OVA

Határidő: 2021. március 31.

 

8. Az Országos Magyar Vadászkamarának felül kell vizsgálnia a jelenlegi vadászképzést, hogy az jobban megfeleljen a jelenlegi állategészségügyi követelményeknek, illetve a hatékony vaddisznó állomány gyérítés elősegítésének.

Felelős: Országos Magyar Vadászkamara

Határidő: 2021. március 31.

 

9. A vaddisznót vagy vaddisznót is tartó vadaskertek és vadfarmok üzemeltetőinek írásos szerződéssel kell gondoskodniuk a vadállomány állatorvosi ellátásáról.

Felelős: Vadaskertek és vadfarmok üzemeltetői

Határidő: 2021. március 31.

 

10. A vaddisznót vagy vaddisznót is tartó vadaskertek és vadfarmok üzemeltetőinek – az ellátó állatorvos ellenjegyzésével - a létesítményükre kidolgozott járványügyi szabályzatot kell készíteniük és jóváhagyásra benyújtaniuk a HJK vezetőjének, illetve ahol nincs HJK a megyei főállatorvosnak. A járványügyi szabályzatnak tartalmaznia kell a létesítményben maximálisan tartható vaddisznó létszámot és a létesítménybe befelé és az abból kifelé irányuló forgalomra vonatkozó szabályokat, valamint az ASP esetleges megállapítása esetén a vaddisznó állomány felszámolására vonatkozó eljárást is.

Felelős: Vadaskertek és vadfarmok üzemeltetői

Határidő: 2021. április 30.