Döntések születtek kiemelt napirendi pontokban

Az Országos Magyar Vadászkamara Elnöksége 2020. február 26-án tartotta meg soron következő ülését.

 

Az ülésre két napitrendi pont került előterjesztésre. Az egyik az Országos Vadgazdálkodási Alaphoz a 2020/2021. vadászati évre benyújtott és elutasításra került pályázatokkal kapcsolatos felülvizsgálati kérelmek témaköre, a másik a 2020. évi kiemelt kamarai célok témakörében beérkezett támogatási igények elbírálása volt.

 

Az első napirendi pont esetében az országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság (a továbbiakban: OVVB) 2019. január 23-i ülésén döntött az Országos Vadgazdálkodási Alap (a továbbiakban: Vadgazdálkodási Alap) 2020/2021. vadászati évre benyújtott vadgazdálkodási pályázatokról, amely döntés eredményéről a Vadászkamara főtitkára a szervezet Elnökségét a 2019. január 29-i ülésén írásos előterjesztés formájában, szóbeli kiegészítésekkel tájékoztatta.

 

A 2020/2021. vadászati évre kiírt pályázati felhívásra összesen 821 pályázat érkezett be 377 vadászatra jogosulttól.

Az Országos Vadgazdálkodási Alapban a pályázatok támogatásához rendelkezésre álló összeg erejéig, a korábban kidolgozott pontrendszer alapján 623 pályázat nyert pénzügyi támogatást, forráshiány miatt további 62 pályázat került elutasításra, így összesen - szakmai alapon, vagy forráshiány miatt- 198 pályázat került elutasításra.

Az elutasított pályázatok jogosultjai jogorvoslati lehetőséget kaptak, amely alapján 12 elutasított pályázat vonatkozásában érkezett felülvizsgálati kérelem a Vadászkamara központjába.

A Vadgazdálkodási Alap működési szabályzata szerint a Vadászkamara Elnöksége hozza meg a döntést a felülvizsgálati kérelmekről. A döntést elősegítő és előkészítő munka során a központ vadgazdálkodási munkatársai feldolgozták a felülvizsgálati kérelmeket, majd azokat OVVB elnöke és az adott pályázat bírálója is áttekintették.

Az Elnökség részére dr. Varga Gyula - OVVB elnöke - terjesztette elő a felülvizsgálati kérelmeket, amelyekben az ülés keretében az Elnökség döntést hozott mind a 12 eset vonatkozásában.

 

 

A második napirendi pontban a 2020. évi kiemelt kamarai célok témakörében beérkezett támogatási igények elbírálása kapott hangsúlyt.

Az Országos Magyar Vadászkamara Országos Küldöttközgyűlése 2019. november 8-án négy kiemelt kamarai programot fogadott el a 2020-as pályázati évre vonatkozóan. Ezen célok a következők:

1) "Ismerd meg a vadászokat" ifjúságnevelő program központi és megyei rendezvényeinek, továbbá az ezzel kapcsolatos megyei ingatlan és egyéb fejlesztések támogatása

2) A hivatásos vadászok szakmai felkészültségét és munkafeltételeiket javító programok támogatása

3) A vadászat társadalmi megítélésének javítása érdekében tett fejlesztések, programok támogatása.

4) Az országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság által javasolt kutatási programok támogatása.

A 2020. január 29-én tartott ülésén az Elnökség döntött arról, hogy a kiemelt kamarai programok anyagi támogatásáról szóló Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) módosítja, amelynek egységes szerkezetét 2020. február 1. napjával léptette hatályba.

Továbbá döntött arról is, hogy „a vadászat társadalmi megítélésének javítása érdekében tett fejlesztések, programok támogatása”, valamint „az országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság által javasolt kutatási programok támogatása” célterületekre 10-10 millió forint forrást biztosít.

A kitűzött 2020. február 12-i határidőig a Központba összesen 40 pályázat érkezett be, amelyek három kategóriába kerültek besorolásba és azok elbírálásáról a vonatkozó szabályok értelmében döntött az Elnökség.