A 2020-as év első Elnökségi ülése

Az Országos Magyar Vadászkamara Elnöksége 2020. január 29-én tartotta meg az idei év első ülését, amelyen több fontos kérdés vonatkozásában is döntés született.

 

Az első napirendi pont keretében az Elnökség tájékoztatást kapott az Országos Vadgazdálkodási Alap 2020/2021. vadászati évre kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatokkal kapcsolatos országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság (OVVB) döntéseiről.

A 2019. évi tavaszi Küldöttközgyűlésen elfogadott Alapszabály módosítása következtében a pályázatok elbírálása, rangsorolása és felülvizsgálata gyorsabban történt, ezzel is segítve a pályázatok megvalósítását. A beérkező pályázatok elbírálását és rangsorolását is az OVVB végezte, míg az Elnökség hatáskörébe került át az esetleges felülvizsgálati kérelmek elbírálása.

A második napirendi pontban az Elnökség megtárgyalta és elfogadta Oláh Gábor személyét a 2020-as és a 2021-es gazdasági évekre vonatkozóan a Vadászkamara könyvvizsgálói feladatainak ellátására, majd az ezt követő napirendi pontok a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Közhasznú Nonprofit Kft. tavalyi működésével, pályázati elszámolásaival és az ügyviteli feladatokkal kapcsolatos döntések jegyében zajlottak.

A Vadászkamara Elnöksége 2018. november 28-án tartott ülésén a jelenlegi papíralapú vadászjegyek plasztik kártyákra történő lecserélése mellett döntött, majd az Országos Küldöttközgyűlés 2018. december 18-án megtartott ülésén megteremtette a Vadászkamara költségvetésében a plasztik kártyák bevezetésének pénzügyi alapját.

A fentiek vonatkozásában az Elnökség meghatalmazta a plasztik kártyákkal és ügyviteli szoftverrel kapcsolatos valamennyi döntéssel kapcsolatban a korábban is megbízott szakértői Munkacsoportot, továbbá döntött arról, hogy az Országos Magyar Vadászkamara országosan egységesen 2020. április 1-től minden megyében áttér a VadON ügyviteli szoftver használatára.

Ezt követően a döntéshozó testület megtárgyalta és elfogadta a Vadászkamara országos bizottságainak és szakbizottságainak 2020. évi feladat- és költségvetési tervét, a Vadászkamara új Iratkezelési Szabályzatát, a megválasztott országos szakbizottsági elnökök tiszteletdíjának juttatását, valamint módosította a kiemelt kamarai programok anyagi támogatásáról szóló Szabályzatot.